BK Aflossing - De Winner Hechtel Eksel
58

On Sunday, 8 October 2023

Informations

Hier enkel inschrijven voor de dagomlopen.
Deelname in een aflossingsploeg verloopt via de club.

Omloop 1: Long Difficult
Omloop 2: Short Difficult
Omloop 3: Long Easy
Omloop 4: Short Easy

Voor de inschrijving van de ploegen geldt/Inscriptions des équipes:

Inschrijven/Inscription/Anmeldung: aantal/nombre/anzahl ploegen/equipes/teams < 27 september 2023 (24:00h) en samenstellingen/nahmen <30 september 2023, via inschrijvingen@hamok.be

Eerste/premier/erste start: 10u00, timing start categorieën wordt later meegedeeld.

Prijsuitreiking/Remise de prix/Preisverteilung: 13u30


Kaart/Carte/Karte: De Winner Zuid, 1/7500 – lente/printemps/Frühling 2023

Typisch Kempisch terrein met veel klein reliëf en een ruim padennetwerk. Bosgebied met wisselende doorloopbaarheid van erg goed tot moeilijk. De Noordelijke zone wordt gekenmerkt door vele vegetatiegrenzen. De langste omlopen moeten 2x een relatief druk bereden weg oversteken. Het verkeersreglement blijft van toepassing op deze weg! Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een veilige passage.

Terrain typique de la Campine avec beaucoup de petits reliefs et un large réseau de sentiers. Zone forestière avec un possibilité de courir variable de très bon à difficile. La zone Nord est caractérisée par de nombreuses limites de végétation. Les circuits les plus longs doivent traverser deux fois une route relativement fréquentée. Le code de la route continue de s'appliquer sur cette route ! Les participants sont responsables d’un passage sécuritaire.

Typisches Kempener Gelände mit vielen kleinen Reliefs und einem breiten Wegenetz. Waldgebiet mit unterschiedlicher Begehbarkeit von sehr gut bis schwierig. Die nördliche Zone ist durch viele Vegetationsgrenzen gekennzeichnet. Bei den längsten Rundkursen muss eine relativ stark befahrene Straße zweimal überquert werden. Auf dieser Straße gilt weiterhin die Verkehrsordnung! Für eine sichere Kreuzung sind die Teilnehmer selbst verantwortlich.

Baanlegger/Traceur/Bahnlegung: Wim Hoekx

Controleur/controleur/kontrolle: Dries Heuninckx (KOL)

CC: Sporthal Eksel / Beachvolley Terreinen Eksel - Dennenstraat 8, 3941 Hechtel-Eksel

Bewegwijzering vanaf N74 (Noord-Zuid verbinding), afrit Eksel en vanaf N715 (Hechtel-Lommel) ter hoogte van Vlasmeer. Opgelet: de Dennenstraat is komende van de N715 voor het BK Aflossing afgesloten in de omgeving van het CC. Parking is vanuit de N715 enkel te bereiken via de Vlasmeerstraat! Volg de afpijling en de onderrichtingen van de parkeerhulp.

Signalisation depuis la N74 (liaison Nord-Sud), sortie Eksel et depuis la N715 (Hechtel-Lommel) près de Vlasmeer. Attention : En venant de la N715, la Dennenstraat est fermée pour le BK Aflossing à proximité du CC. Le parking n'est accessible que depuis la N715 via la Vlasmeerstraat ! Suivez la flèche et les instructions de l'aide au stationnement.

Beschilderung von N74 (Nord-Süd-Verbindung), Ausfahrt Eksel und von N715 (Hechtel-Lommel) bei Vlasmeer. Achtung: Von der N715 kommend ist die Dennenstraat in der Nähe des CC für den BK Staffel gesperrt. Parkplätze sind nur von der N715 über die Vlasmeerstraat erreichbar! Folgen Sie dem Pfeilen und den Anweisungen der Einparkhilfe.

Douches-kleedkamers-Toiletten/Douches-vestiaire-Toilettes/Dusche-umkleideraum-toiletten in sporthal Eksel (CC-Sporthal: 100 m.)

Clubtenten meebrengen/ Apportez votre tentes de club/ Vereinszelte mitbringen

Categorieën en afstanden volgens het ABSO-BVOS reglement
Catégories et distances selon la réglementation ABSO-BVOS
Kategorien und Distanzen gemäß ABSO-BVOS-Reglement
Picture Gallery
Registration
Registration is closed

Onsite registration is only possible for:
de omlopen LE, SE, LD, SD

Course

Short easy, Long easy, Short difficult and Long difficult


Entry fee

Until Wednesday, 27 September 2023
< 18 years: 5€; >= 18 years: 8€


Punching system

Rent : 2,00 €
Rent discount for children : 1,00 €


Registration date

Registration is open from Friday, 18 March 2022 to Wednesday, 27 September 2023.

Registrations
Name Club Course Sportident
Contact

-