Militair - Don Bosco - Spiekelspade
51

Parking - CC
On Wednesday, 6 December 2023

Informations

Oriëntatiecross 2023 – 06 Dec 2023

Mil Comdo Prov Limburg – HASSELT

1. Het Mil Comdo Prov Limburg organiseert een oriëntatieloop te Hechtel op 06 Dec 23.

     Le Comdt Mil Prov Limbourg organisera une course d’orientation le 06 Dec 23 à HECHTEL.

2. RV: Cafetaria AVT Hechtel

            Lupinestraat

            3940 HECHTEL

3. Inschrijvingen voor burgers via O’PUNCH, NLT 17 1200 Nov 23

    Inscriptions pour civils par O’PUNCH, NLT 17 1200 Nov 23

4. Inschrijving voor burgers : €6

     Inscription pour civils : €6

5. Parking: Lupinestraat

6. Douches en kleedruimtes zijn aanwezig.

     Des douches et des vestiaires sont disponibles.

7. Kaart/Carte: Spiekelspade-Don Bosco

8. Omlopen /Parcours:

    Afstand / Distance Leeftijdscategorie / Catégorie d’âge

    1.  9100m H21, H35

    2.  8020m H-20, H40

    3.  7040m H45, D21, D35

    4.  6100m H50, H55

    5.  51000m D-20, D40,D45, D50

    6.  4350m Alle andere / Toutes les autres

    7.  4100m Initiatieparcours (ZONDER begeleiding)

           Course d’initiation (SANS accompagnement)

9. Er wordt gebruik gemaakt van het EMIT-systeem.

    De mogelijkheid bestaat om ter plaatse een EMIT in leen te krijgen tegen afgifte van de burgeridentiteitskaart.

    Le système EMIT sera d’application.

    Il est possible de recevoir un EMIT en prêt en échange de la carte d’identité civile.

10. Starten is mogelijk tussen 1000Hr en 1230Hr voor de ingeschrevenen.

       Inschrijving ter plaatse beperkt mogelijk (volgens de beschikbare kaarten/omlopen).

       Postenophaling vanaf 14u00.

       Départ possible entre 1000Hr en 1230Hr pour les personnes inscrites.

       Inscription sur place possible (selon les cartes/parcours disponibles).

       Débalisage à partir de 14Hr00.

11. Mogelijkheid tot het bestellen van een broodje smos (ham-kaas) met soep mits inschrijving

      EN voorafbetaling (7€):

  a. Individueel:

     overschrijving van €7 op rekeningnummer BE60 9734 4188 7170 (KBD DEFENSIEHUIS LIMBURG) met vermelding van naam              deelnemer.

  OF

  b. Per eenheid/club:

     overschrijving van het totaal bedrag op rekeningnummer BE60 9734 4188 7170 (KBD DEFENSIEHUIS LIMBURG) met vermelding van eenheid/club.

   PAS de nourriture gratuite.

   Il est possible de commander une baguette Dagobert (jambon-fromage) avec de la soupe seulement avec inscription ET à payer à l’avance (7€) :

   a. Individuelle :

   virement de €7 sur le numéro de compte BE60 9734 4188 7170 (KBD DEFENSIEHUIS LIMBURG) en mentionnant le nom du  participant.

   b. Par unité/club :

   virement du montant total sur le numéro de compte BE60 9734 4188 7170 (KBD DEFENSIEHUIS LIMBURG) en mentionnant l’unité/le club.

Don Bosco - Spiekelspade
Picture Gallery
Location

Parking - CC

Lupinestraat 2
Hechtel-Eksel
Belgium

Parking Duinenstadion
CC Cafetaria Duinenstadion

51°6'28.9692"N 5°22'3.67932"E
51.108047, 5.3676887

How to reach
Registrations
Name Club Course Emit
Contact

marijke.debruyne@mil.be