Regionale - Kieldrecht (City Cup 2024)
93

Ten Huize Michèle
On Sunday, 9 June 2024

Informations

Baanlegger: DE VEIRMAN Andre


Wegens de verkiezingen zal er uitzonderlijk tussen 11 00 Hr en 13 30 hr gestart worden.


De wedstrijden worden op 8 omlopen gelopen, genummerd van 1 tot en met 8.

De afstanden en de categorieën zijn:


Omloop: Dagwedstrijd: Leeftijdscategorie:

1 9,0 Km H-20, H21, H35

2 7,0 Km H-18, H40, H45, H50, D-20, D21

3 5,5 Km H-16, H55, H60, D-16, D-18, D35, D40, D45

4 4,0 Km H-14, H65, D-14, D50, D55

5 3,0 Km H-10, H-12, H70, H75, D-10, D-12, D60, D65

6 3,0 Km H80+, D70+ (fysiek minder zwaar, geen obstakels, technisch uitdagend)

7 4.5 Km Open (posten vlakbij een pad)

8 3,0 Km* H-10 en H-12 - D-10 en D-12 (posten vlakbij een pad)


* Maximum werkelijk te lopen afstand, niet de afstand in vogelvlucht. Deze afstanden

mogen maximum met 10 procent verlengd of verkort worden. Behalve voor omloop 8,

deze mag alleen verkort worden.


* De eerste 6 omlopen zijn technisch zo moeilijk als het terrein toelaat. Bij omlopen 7 en 8

daarentegen staan de posten maximaal 30 meter van een pad af en zijn ze vanaf dat pad

vanop een hoogte van 1 meter zichtbaar.


* Volwassenen mogen in eender welke omloop deelnemen. In het geval dat ze in een

omloop voorzien voor een oudere categorie lopen, worden ze niet gerangschikt, maar

komen ze onderaan de uitslag terecht. Voor jongeren mag er enkel langer gelopen worden

in samenspraak met de trainers.


* Omloop 6, 7 en 8 moeten zodanig opgevat zijn dat hij doenbaar is voor beginners . De club

kan facultatief een mogelijke volgweg (langs de paden) op de kaart aanduiden met een

paarse streepjeslijn en in het terrein met lintjes. Indien de club lintjes hangt, dan moet dit

gemeld worden bij de briefing op de online OV-wedstrijdkalender. Deze volgweg moet niet

steeds de kortste weg tussen de posten zijn zodat een opmerkzame kaartlezer voordeel

kan halen uit het volgen van een ander pad.

De bakens worden op maximum ongeveer 30 m van de wegen geplaatst, zichtbaar vanaf

de weg bij een ooghoogte van ongeveer 1 m. Meerdere trajecten tussen de posten

moeten zo gelegd zijn dat men voordeel haalt door "door te steken", bij voorkeur door

het volgen van een lijnobject zoals gracht, berm, vegetatiegrens, ...

De postenbeschrijving is meer uitgebreid dan alleen met IOF-tekens. De plaats en zo

mogelijk het telefoonnummer van het wedstrijdsecretariaat worden bij de

postenbeschrijving gevoegd. De baanlegging van omloop 8 wordt op voorhand (= voor

het drukken!) ter controle voorgelegd aan de event advisor indien die aangesteld is voor

de wedstrijd. De commissie Wedstrijdkwaliteit kan gevraagd worden advies te geven

indien gewenst..

Location

Ten Huize Michèle

Molenstraat 49
Beveren
Belgium

Let op: De wedstrijd gaat door in Kieldrecht!
Parkeren in de omgeving van de Molenstraat

51°17'18.312"N 4°10'12.64584"E
51.28842, 4.1701794

How to reach
Registrations
Name Club Course Sportident Air+
Contact

Andre.De.Veirman@telenet.be