Opleiding OV Jurylid
11

On Tuesday, 5 December 2023

Informations

A fair course requires a reliable map, unambiguous control points, accurate placement of control points on the map, and good and challenging course legs between the control points. It is a main goal for a course planner to provide an experience that can be looked back on as a “best orienteering course ever”.

Orienteering Vlaanderen(OV) streeft voortdurend naar het waarborgen of verbeteren van de kwaliteit van haar wedstrijden en kampioenschappen. De organisatie van een kwalitatieve oriëntatiewedstrijd is een zeer complexe zaak die enkel kan gerealiseerd worden door bekwame baanleggers, event advisors en juryleden. In het najaar 2020 werd voor de 1ste maal een opleiding OV event advisor en OV-jurylid ingericht waardoor we nu voor alle wedstrijden van hoger niveau (wedstrijden van de nationale kalender, OV kampioenschappen en Sylvester 5-daagse) een geaccrediteerde OV-event advisor en juryleden kunnen aanstellen. Om al dit werk beter te kunnen verdelen, organiseren we dit voorjaar opnieuw een opleiding tot OV-event advisor en OV-jurylid om zo de groep aan geaccrediteerde advisors en juryleden uit te breiden.

Opleiding OV-jurylid

De opleiding OV-jurylid wordt tijdens één avond aangeboden op donderdag 1 juni 2023 te Herentals (Sport Vlaanderen – Netepark).

Dinsdag 5.12.23 19.30 – 22.00 u

OV-leden die zich willen laten accrediteren als OV-jurylid sluiten tijdens deze avond aan bij de 3de opleidingsavond OV-event advisor. Deze laatste opleidingsavond staat volledig in het teken van de praktische toepassing van de geldende sportreglementen (IOF / BVOS / OV).

• Toelichting visie OV – kwaliteit

• Systeem van geaccrediteerd jurylid EA, verdeling per club

• Procedure & taakbepaling tijdens een wedstrijd

• Communicatie & rapportering

• Sportreglementen OV / BVOS / IOF

• Praktische oefeningen met cases: groepswerk

Indien het praktisch moeilijk of onmogelijk is om aanwezig te zijn, kan je ook online deelnemen.

Voorwaarden tot deelname.

Deelnemers die deze vorming volgen zullen niet verplicht worden om de taak van OV- jurylid op te nemen. Een organiserende club kan je wel vragen of je in de mogelijkheid bent om voor de betreffende wedstrijd de taak van jurylid op te nemen. Het is dan echter je recht om niet in te gaan op de vraag. Het blijft een vrijwillig engagement.

Deze opleidingsavond wordt gratis aangeboden.

Minimum leeftijd voor deze opleiding is 18 jaar.

Je kan enkel inschrijven en deelnemen indien je lid bent van een club aangesloten bij OV.

Voor de opleiding OV-jurylid verwachten we wel dat je voldoende technische expertise hebt binnen de oriëntatiesport, ervaring in baanlegging kan een meerwaarde zijn maar is niet noodzakelijk.

Na je inschrijving zal je vooraf nog alle nodige informatie via e-mail ontvangen.

Registrations
Name Club
Contact

hello@orienteering.vlaanderen