Opleiding OV Event Advisor

Sport Vlaanderen Centrum Herentals
From Thursday, 4 May 2023 to Thursday, 1 June 2023

Informations

A fair course requires a reliable map, unambiguous control points, accurate placement of control points on the map, and good and challenging course legs between the control points. It is a main goal for a course planner to provide an experience that can be looked back on as a “best orienteering course ever”.

Orienteering Vlaanderen(OV) streeft voortdurend naar het waarborgen of verbeteren van de kwaliteit van haar wedstrijden en kampioenschappen. De organisatie van een kwalitatieve oriëntatiewedstrijd is een zeer complexe zaak die enkel kan gerealiseerd worden door bekwame baanleggers, event advisors en juryleden. In het najaar 2020 werd voor de 1ste maal een opleiding OV event advisor en OV-jurylid ingericht waardoor we nu voor alle wedstrijden van hoger niveau (wedstrijden van de nationale kalender, OV kampioenschappen en Sylvester 5-daagse) een geaccrediteerde OV-event advisor en juryleden kunnen aanstellen. Om al dit werk beter te kunnen verdelen, organiseren we dit voorjaar opnieuw een opleiding tot OV-event advisor en OV-jurylid om zo de groep aan geaccrediteerde advisors en juryleden uit te breiden.

Opleiding OV-event advisor

De opleiding OV-event advisor wordt aangeboden gedurende 3 avonden te Herentals (Sport Vlaanderen – Netepark). Wie geaccrediteerd wil worden, zal de 3 opleidingsavonden moeten volgen en ook een praktische oefening (opdracht) moeten uitwerken.

Donderdag 4.05.23: 19.00 – 21.45 u : OV-event advisor

Donderdag 11.05.23: 19:00 – 21.45 u: OV- event advisor

Donderdag 1.06.23: 19.00 – 22.00 u : OV- event advisor + OV- jurylid


Donderdag 4.05.23: 19.00 – 21.45 u

• Duiding visie OV commissie wedstrijdkwaliteit

• Systeem van geaccrediteerde OV-EA, verdeling per club, toewijzing

• Procedure en timing

• Communicatie & rapportering

• Verder verloop van eventuele procedures

• Taakbepaling EA

• Het unieke karakter van foot orienteering als “lopend navigeren”:

• Correcte en duidelijke informatie voor deelnemers (uitnodiging – info website – kalender – bulletin - startlijsten….

• Principes van een goede wedstrijd - baanlegging

• Eerlijkheid (the fairness) van de competitie

• Layout start – en finish area

• Ecologische aspecten (bescherming van fauna en flora)

• Duiding praktische oefening controle baanlegging.

Deelnemers krijgen toegang tot een baanlegging in Ocad. Op het terrein zelf worden er tevens prémarkeringen aangebracht. Deelnemers geven feedback op deze baanlegging en op de plaatsing (locaties) van de controleposten. Deze oefening wordt tijdens de 3de vormingsavond besproken.


Donderdag 11.05.23: 19:00 – 21.45 u

Deel 1: Kaart kwaliteit.

Toelichting door de OV commissie kaartkwaliteit:

• Procedure & timing

• Kaarttechnische aandachtpunten

Deel 2: Baanlegging

• Principes van een goede baanlegging

• Baanlegging bos-format (long / middle / aflossing

• Organisatie van sprint format (sprint / sprint relay / KO sprint)

• Good & bad practice

Deel 3: Samenwerking, respect en communicatie met baanlegger en organiserende club.


Donderdag 1.06.23 19.00 – 22.00 u

Opleiding OV event advisor

Bespreking opdracht feedback op baanlegging

Opleiding OV-jury : aanvang om 19.30 u

OV-leden die zich willen laten accrediteren als OV-jurylid sluiten de 3de opleidingsavond , donderdag 1.06.23 aan bij de opleiding OV-event advisor. Deze laatste opleidingsavond staat volledig in het teken van de praktische toepassing van de geldende sportreglementen (IOF / BVOS / OV).

• Toelichting visie OV – kwaliteit

• Systeem van geaccrediteerd jurylid EA, verdeling per club

• Procedure & taakbepaling tijdens een wedstrijd

• Communicatie & rapportering

• Sportreglementen OV / BVOS / IOF

• Praktische oefeningen met cases: groepswerk

Indien het praktisch moeilijk of onmogelijk is om op alle opleidingsavonden aanwezig te zijn, kan je maximum één van de drie avonden interactief online vanuit thuis deel te nemen. Indien het technisch realiseerbaar is, zullen we ook trachten om de 1ste en 2de vormingsavond op te nemen en later digitaal beschikbaar maken. Voor alle deelnemers aan de opleiding OV- event advisor blijft echter de voorbereidende praktische oefening een verplicht onderdeel om geaccrediteerd te kunnen worden. Dit betekent dat alle deelnemers in de periode van 4.05.23 tot aan de 3de opleidingsavond (1.06.23) ten minste éénmalig een verplaatsing naar een nog te bepalen terrein (IOF-kaart) zullen moeten inplannen om ter plaatse de praktische oefening uit te werken.

Voorwaarden tot deelname.

Deelnemers die deze vorming volgen zullen niet verplicht worden om de taak van OV- event advisor of OV- jurylid op te nemen. Vanuit de OV commissie wedstrijdkwaliteit kan je wel gevraagd worden om in de toekomst één van deze taken op te nemen. Het is dan echter je recht om dit te weigeren of om eventueel de taak van assistent OV-event advisor, in ondersteuning van de OV -event advisor, op te nemen om zo onder begeleiding meer ervaring op te doen.

De opleidingsavonden worden gratis aangeboden.

Minimum leeftijd voor beide opleidingen is 18 jaar.

Je kan enkel inschrijven en deelnemen indien je lid bent van een club aangesloten bij OV.

Voor de opleiding OV-event advisor en OV-jurylid verwachten we dat je voldoende technische expertise hebt binnen de oriëntatiesport.

Voor de opleiding OV- event advisor is ervaring bij het realiseren van een baanlegging noodzakelijk.

Voor de opleiding OV-jurylid is ervaring bij het realiseren van een baanlegging een meerwaarde maar niet noodzakelijk.


Na je inschrijving zal je vooraf nog alle nodige informatie via e-mail ontvangen.

Location

Sport Vlaanderen Centrum Herentals

Vorselaarsebaan, 60
Herentals
Belgium

Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals

51°11'23.3772"N 4°49'8.1336000000001"E
51.189827, 4.818926

How to reach
Contact

hello@orienteering.vlaanderen
karl.keuppens@telenet.be