Zwartgoorheide (Gielsbos-Oost) - -Weideparking Gielsbos
22

On Sunday, 2 August 2020

Informations

zondag 2 augustus 2020

thuisblijverscross Zwartgoorheide

briefing


contactvrije wedstrijd
Teneinde een wedstrijd te kunnen aanbieden mét respect voor de corona-maatregelen, zullen er een aantal speciale maatregelen gelden; gelieve deze strikt te respecteren.

inschrijvingen
Inschrijvingen gebeuren uitsluitend via O'Punch, automatisch op de standaard-omlopen (zie categorieen);
Vragen om afwijkende omlopen en/of huur SI-card dienen vermeld bij de inschrijving;
Geen inschrijvingen ter plaatse dus;
Inschrijvingsgeld wordt afgerekend via de clubs;
Gemotiveerde uitzonderingen uitsluitend na contact met en akkoord via mark.vanbruggen@trol.be.

wedstrijdcentrum en parking
Er wordt geen wedstrijdcentrum voorzien.
Plaats van bijeenkomst is de aangegeven parking.
Bij het parkeren wordt gevraagd minumum 2 m tussen de wagens te laten, dit om bij het uit- en instappen de 'social distancing' van 1,5 m mogelijk te maken.

kantine / kleedkamer /toiletten
Er wordt dus ook geen kantine voorzien, noch omkleedruimte.
Wij proberen zeer beperkte toiletfaciliteiten te voorzien, die prioritair/uitsluitend aan de dames zullen worden voorbehouden.


verloop van de wedstrijd
Vanop de parking begeven de deelnemers zich rechtstreeks naar de start. Ook daar wordt de 1,5 m 'social distancing' strikt gerespecteerd, net zoals de instructies van de startverantwoordelijken.

Ieder start op haar/zijn via O'Punch gekozen starttijd. Uitzonderingen uitsluitend mits akkoord van de startverantwoordelijken.

Op de pare minuten kan er iemand starten op de pare omlopen, op de onpare minuten op de onpare omlopen, zodat er altijd een startbox vrij blijft tussen de startende deelnemers.

Ook tijdens de wedstrijd moet de 1,5 m 'social distancing' gerespecteerd worden, met name bij de 'drukke' controleposten bij het oversteken van de baan en net voor de aankomst. Op die paar seconden zal het niet aankomen.

Na de aankomst volgt men het rood-witte lint tot bij de wedstrijdcomputer. Na het uitlezen (respecteer de afstand!) van de SI-cards krijgen de deelnemers geen uitleesbriefje; details en uitslag kunnen dezelfde dag geraadpleegd worden op helga.com.

Het klassement wordt opgemaakt per geslacht en per leeftijd, ingedeeld per omloop zoals in de bijlage hieronder aangegeven.

Na hun wedstrijd begeven de deelnemers zich naar hun auto en naar huis, met een minimum aan contacten en met 100% respect voor de 1,5 m 'social distancing'.

kaart Zwartgoorheide (Gielsbos-Oost)
schaal 1/7 500, revisie lente 2020

parking – start 200 m
finish – computer - parking 150 m

SIAC
Het SPORTident AIR+ systeem, voor contactloos gebruik van de SIAC-cards, wordt geactiveerd.


verboden gebieden
Respecteer de als privé ingetekende gebieden.
Niet-passeerbare omheiningen (d.i. met dubbele streepjes) mogen niet gekruist worden!

oversteek geneutraliseerd
Voor de omlopen 1 tot 3 zal de tijd tussen de controleposten voor en na de oversteek van de Vosselaarseweg (xx en xx) geneutraliseerd worden. Wees daar voorzichtig, respecteer de 1,5 m en gehoorzaam de seingevers!

einde wedstrijd
De controleposten worden opgehaald vanaf
13.30 uur. Passeer altijd opnieuw langs de wedstrijdcomputer, ook bij opgave.

jury
De jury voor de wedstrijd van vandaag bestaat uit Peter Bleyens, Mark Van Bruggen en Wim Vervoort.

Start times from 10:00 to 12:00


Location

-Weideparking Gielsbos

Vosselaarseweg
Lille
Belgium

wegwijzers vanaf uitrit 22 (Beerse) op de E34

51°17'19.68"N 4°51'21.312"E
51.2888, 4.85592
ventures.ballooning.deft

Registration

No onsite registration

Class

Age classes


Vermeld bij inschrijving de omloop die je wil lopen.

omlopen en leeftijden

Om geldig geklasseerd te worden, moet je, naargelang je leeftijd, in onderstaande omloop lopen. Een langere omloop lopen mag, in een kortere omloop word je na de anderen geklasseerd.
Jeugd -18 mag, behoudens voorafgaande toelating, niet in een langere omloop lopen, vanwege de reglementering Medisch Verantwoord Sporten.

1 7,0 km H21 Kies een onpare starttijd
2 6,0 km H20, H35, H40 Kies een pare starttijd
3 5,0 km H18, H45, H50, D20, D21 Kies een onpare starttijd
4 4,2 km H16, H55, H60, D16, D18, D35, D40, D45 Kies een pare starttijd
5 3,5 km H14, H65, D14, D50, D55 Kies een onpare starttijd
6 3,0 km H10, H12, D10, D12 (ervaren), H70+, D60+ Kies een pare starttijd
7 2,5 km H10B, H12B, D10B, D12B (onervaren), beginners Kies een onpare starttijd


Entry fee

ABSO prices
< 18 years: 4€; >= 18 years: 6€


Punching system

Rent : 2,00 €
Rent discount for children : 1,00 €


Registration date

Registration is open from Sunday, 12 April 2020 to Monday, 27 July 2020.

Registrations
Name Club Class Sportident
Contact

mark.vanbruggen@trol.be